Spike Berni Cattus

Spike Berni Cattus

BSH a33

ur. 18.03.2019


Gr Krwi A/Ab

FELV, FIV - wynik ujemny

PKD n/n - wynik negatywny

LH - carier 

Echo serca -HCM prawidłowe 

Więcej

Giorgio Amore Miao

Giorgio Amore Miao


ur. 21.03.2019


Gr Krwi A/Ab

FELV, FIV - wynik ujemny

PKD n/n - wynik negatywny

LH - carier 

Echo serca -HCM prawidłowe 

Więcej